Home

 

Het inloopspreekuur van 8-9 uur dagelijks.

Graag schrijf ik hier nog eens een toelichting op het inloopspreekuur. Het is alleen bedoeld voor eenvoudige medische problemen, die in ongeveer 5 minuten kunnen worden afgehandeld.

Het komt soms voor, dat mensen met 3 of 4 klachten op het inloopspreekuur komen. Daardoor loopt het spreekuur erg uit, en loopt de wachttijd op. Dat is niet leuk voor de mensen in de wachtkamer! Dus: in het belang van iedereen, gebruik het inloopspreekuur waar het voor bedoeld is!

De assistente zal u om die reden bij aanmelding voor het inloopspreekuur vragen om kort te beschrijven, waar het om gaat. Houdt u zich dan ook bij die ene klacht. Voor andere of meerdere klachten kunt u beter een afspraak maken.

Wij hopen op uw begrip, maar vooral hopen we dat met deze maatregel de wachttijden weer korter worden en dat elke klacht de tijd kan krijgen, die hij verdient.

 cursussen GGZ:

 Mindfulness cursus 

cursus "beter slapen" 

cursus "voluit leven" 

cursus running therapy

cursus mindful running

 

U kunt zich ook inschrijven voor de cursus "omgaan met stress" bij voldoende aanmeldingen start de cursus.

voor aanmelding kijk op de website Thoon.org  ->patienten -> GGZ  -> cursussen. Daar is het telefoonnr waar u zich kunt aanmelden, en een toelichting op de cursussen.

 

De cursus Mindfullness is in  2017 enige malen met succes gegeven op de praktijk. Bij interesse voor deze kostenloze cursus kunt u informatie opvragen bij de assistente, huisarts of POH GGZ. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hulp krijgen via de POH-GGZ, en die in aanvulling op deze hulp het advies krijgen de cursus te doen. U kunt hiervan gebruik maken als u een lichte depressie heeft, overspannen bent, of last hebt van angstklachten of slaapstoornissen.
De cursus wordt betaald uit de POH-GGZ gelden. Dit is een afspraak tussen de huisartsen, THOON,SGPT en Menzis. LOCATIE: de concertzaal, achter het Grand Cafe van de Cromhoff/Bleekhof van LIVIO.

Nogmaals: meer informatie is te krijgen op de praktijk, belt u de assistente hiervoor.

Samenwerking in de  JGGZ (0-18 jaar)tussen HAGRO een en de gemeente Enschede.
Uit onderzoekcijfers van Kennispunt.nl naar onze pilot JGGZ blijkt dat in 2016 75% van de hulpvragen aan de POH-JGGZ door haarzelf zijn afgehandeld naar tevredenheid (in  onze praktijk mevrouw Karin Tankink) . In 2017 was dit 82%!  Gemiddeld cijfer van de patienten is een ruime 8. We zijn erg blij dat onze verwachtingen van de Pilot JGGZ blijken te kloppen. Daarom is in goed overleg met de gemeente Enschede de pilot te beeindigen en om te zetten in een samenwerkingsafspraak voor de komende twee jaar (2018-2019). Dit is erg goed nieuws! Het betekend dat aan de groep mensen van 0-18 jaar er onverminderd over deze jaren kwalitatief hoogstaande zorg kan worden aangeboden. Ons team is hier erg blij mee.

Verruimde openstelling praktijk.

De praktijk probeert tijdens de vakantie van Dr Tuijnenburg de praktijk toch zoveel mogelijk open te houden om de service aan u te verbeteren. Maar ook om de piekdrukte na terugkeer (waar iedereen last van heeft) te verminderen.Dit is  in 2016 voor een belangrijk deel gelukt! In totaal is in 2016 de praktijk slechts 11 werkdagen dicht geweest. In 2017 waren dit slechts 15 dagen.We doen ons beste, dit in 2018 ook op deze wijze voort te zetten.

Identificatieplicht.
De huisarts is verplicht de identiteit van elke patiëet in de praktijk eenmalig te controleren aan de hand van paspoort, of ID card. Het nummer hiervan wordt in uw dossier genoteerd. De assistente zal u hier in voorkomende gevallen naar vragen. Wij vragen u om begrip hiervoor, en hopen dat u hieraan wilt meewerken.

Opt-in.

Heeft u ons al doorgegeven of u het goed vindt dat de huisartsenpost Enschede tijdens diensturen indien nodig in uw dossier mag kijken? Het is in uw belang dat dit wel mogelijk is, de dienstdoend huisarts kan u beter helpen indien hij/zij inzicht heeft in uw voorgeschiedenis, medicatie en eventuele allergien. Helpt u ons dit doorgeven? Al 2890 mensen gingen u voor...


Geestelijke gezondheidszorg

De praktijk ziet voor 2018 het belang goede GGZ zorg. Hoe gaan we dit doen:

1.Er is de mogelijkheid van een psychiater of psycholoog eenmalig in consult bij complexe of vastgelopen hulpvragen. Maar ook als de diagnose onduidelijk is (heb ik nou ADHD, autisme, depressie ?) is zo'n eenmalig consult zinvol. In overleg met huisarts ,patient en POH-GGZ kunnen we tot zo'n consult besluiten. Belangrijk: dit gaat niet ten koste van uw eigen risico.

2.De praktijk heeft de mogelijkheid gebruik te maken van de psychologen van PACT Mediant. Zij zitten op aanvraag dinsdag op de praktijk en doen psychodiagnostisch onderzoek. Denk aan IQ test, tests op ADHD, ADD, autisme, angststoornis, depressie, persoonlijkheidsproblematiek. Aanmelding hiervoor via de huisarts of POH-GGZ, gezamenlijk wordt dan gekeken wat de meerwaarde voor u zou kunnen zijn. Een PACT onderzoek gaat wel ten koste van het eigen risico van 385 euro per jaar. Echter, als u al over de 385 euro heen bent, dan kost het u natuurlijk niets. Raadpleeg de website van uw zorgverzekeraar, als u wilt weten hoever u bent met het eigen risico dat jaar.

3.De praktijk heeft 14 uur POH-GGZ per week. Dhr Ad Tacken (volwassenen en ouderen),Mevrouw  Karin Tankink (jeugd 0-18 jaar) en Mevrouw Saskia  Schipper (verslavingsproblematiek) staan bij psychische problemen voor u klaar. Denk hierbij aan 1-5 gesprekken, eventueel met daarna af en toe een vinger-aan-de-pols contact, indien wenselijk.Deze zorg kost u niets, en  gaat ook niet af van uw eigen risico.

4.Jeugdzorg aan mensen 0-18 jaar. Als enige in Enschede is het mogelijk bij JGGZ problematiek op zeer korte termijn gesprekken te krijgen op de praktijk hierover. Denk hierbij aan kinderen van 0-18 jaar met gedragsproblemen, laag IQ, angstproblemen of somberheid, problemen in conatacten met anderen.  Bedenkt u zich ook , dat opvoed en leerproblemen heel goed met de JGGZ arts van de GGD kunnen worden besproken!). DE POH JGGZ (Karin Tankink) heeft een groot netwerk en werkt nauw samen met wijkcoaches, tweedelijnszorg (kinderpsycholoog,kinderpsychiater, Karakter, systeemtherapeut) maar ook met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of schoolmaatschappelijk werk. Alles om de zorg voor uw kind snel en laagdrempelig te verlenen. Het idee van Dr Tuijnenburg is, dat snelle interventie erger voorkomt, maar ook, dat snelle hulp leidt tot sneller herstel en normalisatie.

5. De praktijk biedt geindiceerde GGZ preventie. Dit betekent dat 1-2x per jaar er een cursus start voor een groep van maximaal 10 mensen, onder begeleiding van een SPV-er, rond een thema.  De volgende cursussen worden in 2018 aangeboden:

17 jan 2018 start Mindfulness cursus  in  Enschede

23 jan 2018 start cursus "beter slapen" in Enschede

29 jan 2018 start cursus "voluit leven" in Hengelo

22 febr 2018 start cursus "mindfulness" in Enschede

U kunt zich ook inschrijven voor de cursus "omgaan met stress" bij voldoende aanmeldingen start de cursus.

 

 

Zorgverzekering en eigen risico

Er zijn veel misverstanden over wat het eigen risico nu is en wat er wel of niet af gaat.

Er zijn eigenlijk twee soorten eigen risico. De ene is wettelijk en dus verplicht. Dit is een bedrag wat boven op de zorgpremie wordt berekend. Gaat u zorg gebruiken dan worden de meeste verrichtingen van dit eigen risico betaald. Voor dat bedrag krijgt u van uw zorgverzekeraar een rekening. Die rekening wordt nooit hoger dan het door de regering vastgestelde bedrag.  Voor 2018 wordt dit 385 euro. Alle kosten boven dit bedrag worden betaald door de zorgverzekeraar. Tenminste als u niet een persoonlijk eigen risico bent aangegaan, waardoor u minder maandpremie betaalt. Want dan......

Het zogenaamde vrijwillige eigen risico is voor veel mensen een gok. Je kunt hiervoor kiezen als je de maandpremie omlaag wilt brengen. Gebeurt er in 2018 niets dan is er gewoon de mazzel dat er niets boven op de zorgpremie betaald hoeft te worden. Is er wel ziekte of bijvoorbeeld een ongeval waarvoor medische hulp nodig is dan krijgt u een rekening. Deze bedraagt dan niet als maximum het wettelijke eigen risico van € 375,00 maar daar boven op ook nog eens het bedrag dat u zelf heeft gekozen als vrijwillig eigen risico!

Daarnaast zijn er ook verschillende polissen in de omloop waar keuze vrijheid wordt beperkt. De premie is lager. Gaan veel mensen keizen voor een basispakket met lagere premie, dan komt er wel een probleem: kleine regionale ziekenhuizen zullen verdwijnen! Gevolg: hoge kosten om naar verafgelegen grote geneeskundige centra te reizen. En ligt u er eenmaal dan moeten uw bezoekers vaal reiskosten maken. Wordt de zorg daar beter van? En dat valt maar te bezien. Zorgverzekeraars praten over kwaliteit maar in de praktijk zijn deze enkel met kostenbesparingen bezig. U krijgt te horen dat dit verdiende geld wordt gebruikt voor het verlagen van de zorgpremie, die in werkelijkheid stijgt! Nee dat geld verdwijnt in het aanleggen van buffers.

huisarts:

Dit eigen risico geldt niet voor de zorg die uw huisarts verleent. Maar let op: de dokter neemt een raar plekje uit de huid weg. Kost u geen eigen risico. De dokter stuurt het in naar het laboratorium voor onderzoek of het geen huidkanker is. De kosten van het laboratorium vallen wel onder het eigen risico!

Maar de kosten van de diabetes (suikerziekte) en COPD controles vallen onder de huisartsenzorg. Dit geldt ook voor de controles bij patiënten met hart en vaatziekten en de bezoeken aan ouderen. Ook de praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg (de heer Tacken) en die van de praktijktijkondersteuner jeugd (mevrouw Tankink) en praktijkondersteuner verslavingszorg (mevrouw Schipper), vallen binnen de huisartsenzorg. Dus geen eigen risico!

Behalve de huisartsenzorg vallen de volgende verrichtingen niet onder het eigen risico:

-alles wat voor verzekerden jonger dan achtien jaar wordt gedaan inclusief de tandartskosten.                                           

-verloskundige hulp en kraamzorg

-vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (bekijk uw polis héél goed of vraag na bij uw verzekeraar)

-hulpmiddelen in bruikleen van de thuiszorg

-nacontroles bij orgaandonoren (bij nier- of levertransplantatie).

-Generalistische basis geestelijke gezondheidszorg jeugd (jonger dan 18 jaar en als jonger dan 18 jaar is begonnen)

-Geestelijke gezondheidszorg volwassenen: als de huisarts verwijst naar de zogenaamde generalistische basis GGZ (GBGGZ) en er blijkt daar in het eerste consult dat de patiënt daar niet op zijn plaats is. De GBGGZ verwijst direct terug naar de huisarts. Het eigen risico wordt dan ook niet aangesproken.

medicijnen:

Medicijnen die vallen onder het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS) worden vergoed vanuit de basiszorg. Daarvoor geldt dus het verplichte eigen risico van € 385,00. Ook geldt dit dus voor de medicijnen die de huisdokter u voorschrijft of voor de herhaalrecepten (zowel van huisarts of specialist!).

GGZ (geestelijke gezondheidszorg)

Een bezoek aan psycholoog (ook de mevrouw van de testen), de psychiater of andere GGZ-behandelaar kost u het eigen risico!. Behalve de GGZ-zorg die onder de huisartsenzorg valt (POH-GGZ; POH-jeugdGGZ). De eigen bijdrage is vervallen!

Meer weten:

Kijk op de website van uw zorgverzekeraar. Of informeer bij onzekerheid over het eigen risico (b.v. bij speciale medicijnen) bij uw zorgverzekeraar.

Ook kunt u veel informatie krijgen bij het patiëntenplatform:

www.npcf.nl

E-mail: npcf@npcf.nl

tel: 030 2970303

Postbus 1539  3500 BM Utrecht

openingstijden balie.


De balie is maandag, woensdag, donderdag en vrijdag open van 8.00 uur tot 17,00 uur. op dinsdag van 8.00 uur tot 12.30 uur. De assistente is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Op DINSDAGMIDDAG van 12.30 tot 17.00 uur is de balie gesloten voor alle handelingen. U kunt wel op dinsdagmiddag bellen tot 17 uur. U krijgt dan de assistente. Spreekuren gaan wel gewoon door na 13 uur.

service:

Dr Tuijnenburg houd op de dinsdagochtend spreekuur. Zowel inloop (12 mensen maximaal anders wordt u een afspraak aangeboden) als het afspraakspreek uur gaat dan door. Dokter Tuijnenburg is dinsdagmiddag afwezig om andere praktijkzaken te kunnen regelen.


Alle zaken die normaal met de assistente worden overlegd (afspraken maken, bloeduitslagen e.d) moet u voor 12.00 uur
bij de assistente regelen of anders opsparen tot de woensdag. Houdt u zich hier alstublieft aan, anders krijgen wij het administratieve
werk niet af.Ook andere medewerkers, die op de dinsdagmiddag op de praktijk aan het werk zijn, kunt u niet aanspreken!
Zij hebben hun tijd hard nodig om ongestoord al het werk zorgvuldig en geconcentreerd te kunnen doen.

Dank voor uw medewerking!

 

Toestemmingsverklaring uitwisseling medische gegevens (OPT-IN)

Zoals u weet zijn de huisartsenpraktijken geautomatiseerd. Dat betekent dat die oude groene kaart niet meer wordt gebruikt.  Al uw gegevens zijn opgeslagen in een zogenaamd huisartsen informatie systeem(HIS). Deze systemen zijn zeer goed beveiligd. Ook andere hulpverleners zoals specialisten in het ziekenhuis zijn geautomatiseerd. En dit geldt ook voor de huisartsenposten. Al deze gegevens zouden uitwisselbaar gemaakt worden voor de zorgverleners via een landelijk systeem: het landelijk elektronisch patientendossier (LSP). Dit systeem is in de eerste kamer afgeserveerd.

Nu is het al sinds het bestaan van de zorgverleners organisaties, en dat is al heel lang, de gewoonte dat gegevens over een patient van de ene behandelaar naar de andere gaat. Ook specialisten in de ziekenhuizen overleggen met elkaar over patienten en wisselen de bijbehorende gegevens uit. Dit is natuurlijk in het belang van de patient.

De wet op de privacy heeft een eind gemaakt aan het eenvoudigweg kunnen uitwisselen van uw ziekte en medicijngegevens. Ook veel politici en de patientenplatforms hebben de mening dat de patient zelf moet beslissen of zijn ziekte en medicijngegevens worden beschikbaar gesteld voor zorgverleners. Het gevolg is een enorme administrateve rompslomp en nog meer kosten. (En wie betaald dat?)

Als huisarts moet ik u nu toestemming vragen voor het delen van uw medische gegevens met andere zorgverleners (zoals andere huisartsen op de huisartsenpost). Ik vraag u dan ook om zo'n een verklaring (dat wordt OPT-IN genoemd) in te vullen. Deze OPT-IN verklaringen liggen op de praktijk voor u klaar. Een deel is al met de griepspuit-oproepen meegestuurd.

Waarom? En hoe?  :

Goede medische zorg enkel met uw toestemming:

Ziekte, een blessure, een ongeval. Dit alles kan onverwacht komen. Het kan zijn dat u daarom zomaar in de spreekkamer van een andere arts dan uw huisarts of bij een andere apotheker dan waar u gewend was te komen of bij dienstdoende artsen (huisartsenpost) of waarnemers terecht kan komen. Dan lijkt het ons erg goed als deze zorgverleners direct de belangrijkste medische informatie kunnen inzien. Op deze manier kan snel nagegaan worden of u b.v. allergisch bent voor bepaalde medicijnen en welke u nog meer gebruikt. Dit is voor uw veiligheid. Zorgaanbieders, zoals huisartsen en apothekers, wilen daarom graag medische gegevens met elkaar kunnen delen, voor een completer beeld van uw medische situatie. En deze gegevens mogen nu alleen nog maar elektronisch uitgewisseld worden als u vooraf toestemming verleent. (OPT-IN).

Meerdere netwerken:

In de regio Twente maken we als zorgverleners gebruik van meerdere netwerken. Dit op zowel landelijk als regionaal niveau. Er kan worden gecommuniceerd via het zogenaamde LSP (landelijk schakelpunt, voorlopig wordt dit niet gebruikt, behalve voor aanmelding of afmelding van patienten, en dit zonder medische gegevens). Dit is een beveiligd computer netwerk waarop computersystemen van zorgverleners in Nederland kunnen aansluiten.

Noodzakelijke gegevens:

Alleen de noodzakelijke gegevens uit uw patientendossier worden beschikbaar gesteld als u de toestemming vooraf heeft verleend. Het gaat om de gegevens die nodig zijn voor de zorg aan u door andere zorgverleners.

Zorgaanbieders stellen in overleg met de verschillende patientenorganisaties vast welke gegevens dit zijn. En ook aan welke beroepsgroep van zorgaanbieders bepaalde gegevens beschikbaar worden gesteld. Dit kan van tijd tot tijd aangepast moeten worden, maar altijd binnen bepaalde vastgelegde voorwaarden.

Het is dus bepaald geen 'Big Brother Is Watching You'. Dus geen organisaties die belangen hebben om gegevens van u in bezit te hebben (b.v. zorgverzekeraars, de belastingdienst en zo meer) Het gaat enkel om zorgverleners die voor u en in uw belang werken.

Het gaat bij uitwisseling altijd om uw burgerservicenummer, naam, adres, leeftijd, geslacht, geboortedatum en eventuele zorgverzekeringsnummer. Dan weet de zorgverlener zeker dat de gegevens bij u horen. Daarnaast gaat het om belangrijke gegevens over uw gezondheid zoals bijvoorbeeld: medicijngegevens; diagnosegegevens; laboratoriumwaarden en uitslagen van onderzoeken.

Goed beveiligd:


Alleen zorgaanbieders, zoals huisartsen, dienstdoende of waarnemende artsen, apothekers en mogelijk in de toekomst de medische specialisten kunnen uw gegevens inzien. Zorgverzekeraars of schade verzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen (Arbodiensten) kunnen niet bij uw medische gegevens. Bovendien moeten zorgaanbieders die medische gegevens beschikbaar stellen aan strenge eisen voldoen:

Alleen zorgaanbieders, die u behandelen mogen uw gegevens inzien.

Het inzien van gegevens moet noodzakelijk zijn voor de zorgverlening en dus behandeling van uw probleem

Er wordt vastgelegd wie uw gegevens hbben ingezien, zodat daarop gecontroleerd kan worden.

Het computersysteem van de zorgaanbieder en het netwerk moeten voldoen aan strenge beveiliginsnoemnen en de wettelijk eisen van de bescherming persoonsgegevens van de WGBO

U geeft vooraf toestemming aan de zorgaanbieder die uw gegevens beschikbaar stelt.

Hoe geeft u toestemming?


U dient als patient zelf nadrukkelijk toestemming te geven voor het elektronisch beschikbaar stellen van uw gegevens. Uw zorgverlener stelt uw gegevens enkel beschikbaar als u van te voren toestemming heeft verleend. Deze gegevens worden alleen geraadpleegd indien het noodzakelijk is voor de zorgverlening aan u. Dit is dus in uw belang. Dit toestemming geven noemt men OPT-IN. In het computersysteem (HIS) kan worden vastgelegd of u de toestemming heeft verleend U dient hiervoor een registratieformulier in te vullen. Met dit formulier kunt u toestemming verlenen aan uw zorgverlener om uw medische gegevens te mogen delen, zowel regionaal als landelijk. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken.

Geeft u de toestemming niet, dan kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens niet raadplegen. Ook niet in noodsituaties. Haal het formulier hiervoor op bij de assistente op de praktijk. Ze liggen in de wachtkamer klaar. Of ga naar

www.ikgeeftoestemming.nl         zoek onze praktijk dan op : huisartsenpraktijk frederikastraat

Landelijk Schakel Punt (LSP)


Het aanmelden van uw gegevens op dit LSP zorgt ervoor dat de gegevens kunnen worden gevonden bij uw zorgaanbieder. Dit gebeurt met behulp van een zo genaamde verwijsindex waarin het bij u behorend burgerservicenummer (BSN) wordt vastgelegd. VZVZ is verantwoordelijk voor de gegevens in de verwijsindex. Er wordt automatisch vastgelegd wie u gegevens hebben aangemeld en opgevraagd. Ook daarvoor is de VZVZ verantwoordelijk. U heeft recht op inzage van uw gegevens. En u houdt altijd het recht uw toestemming in te trekken.

Meer informatie:


Wilt u meer weten over het geven van toestemming over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens? Neem dan contact op met de zorglijn van de patientenfederatie NPCF, 030 - 29 16 777. Vragen over LSP of VZVZ kunt u aan het VZVZ stellen via telefoonnummer 070 31 73 456 of per E-mail via informatiepunt@vzvz.nl 

Voor vragen over de regionale communicatie kunt u terecht bij de zorglijn van de patientenfederatie: 030 - 29 16 777 of op de website: www.zorgnetoost.nl/optin

 

Uw toestemming:


Gaat u akkoord met het elektronisch beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor de raadpleging door andere zorgverleners als in dit verhaal is beschreven, dan kunt u gebruik maken van het registratieformulier om uw toestemming te geven.

Voor zover u dit op de praktijk van dokter Tuijnenburg nog niet geregeld hebt, dan kunt u dat alsnog doen. De registratieformulieren zijn voor u op de praktijk beschikbaar evenals een folder om alles nog eens te kunnen nalezen. Als u niet in staat bent om op de praktijk te komen, dan mag u ook bellen. Uw mondelinge toestemming is in dit geval voldoende! U kunt ook naar www.ikgeeftoestemming.nl gaan. zoek dan onze praktijk op "huisartsenpraktijk frederikastraat" . vul het formulier in en verstuur met DigiD of maak een PDF van het formulier en mail het  naar : info@huisarts-tuijnenburg.nl. als bijlage. Of knip en plak de tekst in de mail. Of print dit formulier uit en fax het naar 4319504.   Of breng het bij de assistente langs.

Wat mag men op dit moment van u inzien?


wanneer u de toestemming heeft verleend en dit bij uw huisarts geregistreerd is dan kunnen de volgende gegevens worden ingezien door zorgverleners indien dat nodig is voor de behandeling:

-alle belangrijke diagnoses

-actuele diagnoses van de afgelopen 2 jaar

-aantekieningen van de laatste 4 maanden of van de laatste 5 consulten

-medicijnen

-allergien

Dokter Tuijnenburg adviseert u met klem, in uw eigen belang, de verklaring met "JA"  in te vullen. De assistente registreert het dan in het HIS (ons beveiligde huisartseninformatiesysteem. De formulieren worden in een archief bewaard.