Klachtenformulier

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt!

Desalniettemin kan het gebeuren, dat er iets niet naar wens is verlopen. Dat vinden we erg vervelend, en willen we graag van u weten! Blijf er niet mee rondlopen, maar deel het met de huisarts of een van de assistentes of POH-s. Kritiek zien we als iets, waar we van kunnen leren. Bij gefundeerde kritiek kunnen we onze organisatie verbeteren, om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren.

Dus:

1. is er iets niet goed gegaan, deel het met ons! Blijf er niet mee rondlopen, dat is jammer van de vertrouwensrelatie tussen u en ons, die we belangrijk vinden in onze praktijk.U kunt de klacht mondeling met ons delen, maar als u dat moeilijk vindt, kunt u ook onderstaand klachtenformulier invullen en inleveren bij de huisarts of  een van onze medewerkers.

De huisarts neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, doch zeker binnen 3 weken. De huisarts neemt telefonisch of schriftelijk kontakt met u op over de klacht. Daarna wordt gezamenlijk gekeken wat de beste oplossing is.

2.Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt zich voor de klachtenfunctionaris aanmelden via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl. U kunt dit ook aan de huisarts of de assistente vragen, dan helpen we u daarbij.

3.Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.

 

Dr A.Q. Tuijnenburg heeft zich in december 2016 aangesloten bij de regionale klachtencommissie. Ze heeft zich ook aangemeld op die datum bij de SKGE. Waarnemende huisartsen die in haar praktijk werken vallen onder de klachtenregeling van huisartsenpraktijk Tuijnenburg.

 

 

 

 

 

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.