Medewerkers

Mevrouw A.Q. Tuijnenburg

Mevrouw A.Q. Tuijnenburg
Huisarts

Dokter Tuijnenburg werkt op maandag,dinsdag,woensdag en donderdag

Dr Tuijnenburg is sinds 1988 huisarts. Haar interesse binnen het vakgebied gaat uit naar kleine chirurgie (verwijderen van moedervlekken, huidcystes, ponsbiopten uit verdachte huidplekjes) EHBO werk (hechten, tapen) en gynaecologie (plaatsen van IUD,s en Implanon)
Indien u gebruikt maakt van de hulp van een alternatieve genezer, acupuncturist, natuurgeneeskundige of homeopaat, kunt u dit gerust met de dokter bespreken.
Ook is ze gecertificeerd voor reizigersvaccinatie en het maken en beoordelen van elektrocardiogrammen (ECG).Haar streven is de huisartsgeneeskunde zo breed mogelijk te beoefenen, zodat de patient zoveel mogelijk in de praktijk geholpen kan worden door haarzelf en het team.

Mevrouw M. Koekkoek
huisarts

Mevrouw M. Koekkoek werkt per 1 sept 2015 als huisarts in de praktijk op dinsdag en vrijdag.

Dr. C. Hilderink
huisarts

Mevrouw Hilderink is vanaf 2 januari 2018 als waarnemer werkzaam in de praktijk.

Mevrouw B.I. Groeneveld-Van der Velde
Doktersassistente

Mevrouw Groeneveld is doktersassistente , zij werkt maandag en dinsdagochtend

Mevrouw M. Horst
Doktersassistente

Marlot Horst werkt sinds 2012 als doktersassistente op  woensdagmiddag, donderdag 10-17 uur en vrijdag van 10-15 uur

Zij doet ook zelfstandig spreekuren of onderzoek. U kunt, na afspraak, voor de volgende zaken bij haar terecht:
-bloeddruk meten
-gewicht lengte en BMI bepaling
-bloedsuikermeting en CRP met een vingerprikje
-EHBO taken: verbinden van wonden of drukverband aanleggen
-Hb bepaling (uitsluiten van bloedarmoede) met een vingerprikje
-Injecties geven,
-oren uitspuiten
-urine nakijken
-zwangerschapstesten
-reizigersadvisering en vaccinaties.

Mevrouw M. Diepenbroek
Praktijkondersteuner

Mevrouw Ter Braake-Diepenbroek werkt woensdag, donderdag en vrijdag.
De doktersassistentes verzorgen de eerste opvang van alle patienten. Ze nemen de telefoon aan, verzorgen de herhaalrecepten waarna de huisarts deze goedkeurt, en doen zelfstandig spreekuurtaken.
Vaak krijgt u van de doktersassistente via de telefoon of de balie adviezen over verschillende aandoendoeningen, zoals b.v. diarree, verkoudheid, keelpijn, oorpijn en kinderziektes. Zij maakt hierbij gebruik van schriftelijk vastgelegde protocollen. De door haar gegeven adviezen worden altijd ter goedkeuring voorgelegd aan de huisarts. Bij de telefonische contacten streven zij er naar de gesprekken zo kort mogelijk te houden. Hierdoor kan de wachttijd voor andere patienten bekort worden, en de bereikbaarheid van de praktijk met uw medewerking verbeteren

Mevrouw Ter Braake-Diepenbroek doet ook zelfstandig spreekuren als praktijkondersteuner. U kunt, na afspraak, voor de volgende zaken bij haar terecht:

-ouderenspreekuur  (en thuisbezoek)
-behandeling van wratten, iedere eerste woensdagmiddag van de maand.
-bloeddruk meten, cardiovasculair risico bepalen en controleren, adviseren hoe dit te verlagen
-gewicht lengte en BMI bepaling
-bloedsuikermeting
-inzwachtelen van been
-Hb bepaling (uitsluiten van bloedarmoede)
-oren uitspuiten
-uitstrijkje maken in het kader van bevolkingsonderzoek
-urine nakijken
-verwijderen van hechtingen
-zwangerschapstesten
-longfunctiemeting
-audiogram (gehoortest)
-24-uurs bloeddrukmeting
-reizigersadvisering en vaccinaties

Mevrouw A.M. Horsting-Van Doorn
Praktijkverpleegkundige

In onze praktijk werkt mevrouw Andrieke Horsting-Van Doorn sinds 2005 als praktijkverpleegkundige.
Zij is speciaal opgeleid voor het begeleiden van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes en longziekten als astma en COPD. U kunt bij haar terecht voor longfunktieonderzoek, instructie van inhalatie medicatie en begeleiding van uw longziekte. Zij doet diabetescontroles, inclusief instellen op insuline en begeleiden hiervan. Andrieke doet CVRM controles en daarnaast kan zij vaatonderzoek (EAI) verrichten om te bekijken of de doorbloeding van de beenvaten goed is. Ze doet huisbezoeken bij chronisch zieken en ouderen die niet naar de praktijk kunnen komen. Voor consulten bij haar moet u een afspraak maken. Mevrouw Horsting werkt op maandag, dinsdag (administratief/NPA) ,donderdag en vrijdag. Andrieke bezoekt op maandag de patienten die in het ziekenhuis liggen. Zij heeft een osteoporosespreekuur.

Mevrouw E. Renard
diabetesverpleegkundige

Mevrouw Renard is een zeer ervaren diabetesverpleegkundige. Zij komt ons team twee keer per maand op donderdagochtenden versterken, om de Diabetes jaarcontroles te doen. Zij is in meerdere huisartspraktijken werkzaam, en wordt in onze praktijk gedetacheerd door THOON.

de heer A. Tacken
Praktijkondersteuner GGZ

Dhr Ad Tacken werkt als POH-GGZ in onze praktijk op woensdagochtend van 8-12.30 uur en donderdagmiddag (13-17 uur). U kunt een afspraak bij hem maken voor een gesprek via de assistente of via de huisarts. Er zijn aan dit gesprek voor u geen kosten verbonden. Zijn aandachtsgebieden zijn vraagverheldering, problemen rond opvoeding, stress, werkproblemen, angststoornissen, depressie, relatieproblemen, ADHD, persoonlijkheidsproblematiek, autisme of vermoeden hiervan. Hij kan een aantal gesprekken van een half uur tot een uur met u hebben. Dit kan vaak voldoende zijn. Soms volgt een doorverwijzing, hij kan hierin de huisarts adviseren vanuit zijn brede netwerk. Dhr Tacken kan middels e-health, in combinatie met gesprekken, u begeleiden. Uiteraard overlegd hij alles met de huisarts

mevrouw K. Tankink
Praktijkondersteuner jeugd-GGZ

Vanaf 2 januari 2014 werkt bij ons in de praktijk mevrouw Karin Tankink. Mevrouw Tankink is als praktijkondersteuner jeugd-GGZ door Mediant aan ons team toegevoegd. Ze is er speciaal voor jongeren van 0 tot 20 jaar. Mevrouw Tankink werkt op woensmiddag van 13:00 tot 17:30 uur. U kunt een afspraak met haar maken via de assistente.

U kunt terecht bij mevrouw Tankink als uw kind problemen heeft als stress, angsten (b.v. faalangst!), gedragsproblemen of depressie. Ook kunt u haar raadplegen als er sprake is van opvoedingsproblemen. Is er een probleem in de relatie tussen u en een puberend kind, dan kunt u ook bij haar terecht.

Mevrouw Tankink kan u ook adviseren als er een vermoeden is van ADHD, autisme of persoonlijkheidsproblematiek.

In de JGGZ werkt de praktijk samen  met de gemeente Enschede. Karin Tankink werkt desgewenst samen  met Jeugdartsen van de GGD en wijkcoaches, en consulenten uit de tweede lijn (jeugdpsychiater, systeemtherapeut). Deze samenwerking met de gemeente Enschede is geborgd tot eind 2019.

mevrouw S. Schipper
Praktijkondersteuner

Mevrouw S. Schipper, al eerder voor ons werkzaam als deskundige op gebied van verslavingen,  is toegevoegd aan ons team als praktijkondersteuner GGZ. Zie voor haar werkzaamheden bij de heer A. Tacken.Mevrouw Schipper blijft ook het werk als verslavingsdeskundige doen. Maar ook voor andere geestelijke problemen kunt u bij haar terecht. Ze werkt elke vrijdagochtend.

De toevoeging van mevrouw Schipper aan ons team komt voort uit de nauwere samenwerking tussen Tactus (verslavingszorg), de stichting POH-GGZ Twente en uw huisdokter.

de heer L. van der Kaaij
manager

Dhr van der Kaaij is de gewaardeerde praktijkmanager. Hij verzorgt de (salaris) adminstratie, jaarstukken, jaarverslag en begrotingen en beleidsplan. Is kwaliteitsbewaker en preventiemedewerker. Beheert de website. Onderhoudt contacten met de zorgverzekeraars en andere voor het werkveld belangrijke instanties. Hij neemt deel aan de klankboordgroep ouderenzorg van Thoon, het gezamenlijke artsenbedrijf in de regio. daar worden zaken besproken om de kwaliteit voor de ouderenzorg te verbeteren. Werkt samen met dr. Tuijnenburg en Livio aan de uitbouw van de zorgboulevard Lippink's hof en de voortdurende verbetering van de praktijk.

Marieke Pegge
Verpleegkundig Specialist

Marieke Pegge heeft haar opleiding tot Verpleegkundig Specialist Ouderenzorg met goed gevolg afgerond.Ze deed hiertoe o.m. Onderzoek naar polyfarmacie overleg bij ouderen.Ze is op maandag en woensdag werkzaam in de praktijk. Ze heeft een spreekuur ouderenzorg en legt huisbezoeken af indien nodig.Ze coordineert het polyfarmacie overleg met huisarts en apotheker. zonodig doet zij MDO,s.