Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Tuijnenburg


Huisartsenpraktijk Tuijnenburg

Bleekhofstraat 331
7543 EH Enschede
Telefoon: 053 4318733
Spoed: 053 4345215
Fax: 053 4319504
Receptenlijn: 053 4319171

tuijnenburg.praktijkinfo.nl

E-mail: info@huisarts-tuijnenburg.nl


Spoedgevallen

Spoedlijn praktijk: Bel het gewone praktijknummer 053-4318733, en druk snel op de "1" toets. U krijgt dan binnen kantooruren meteen iemand van ons aan de lijn.

Bel direct 112 bij een levensbedreigende situatie!

EHBO spoedgevallen ( snijwonden, die gehecht moeten worden, brandwonden, verstuikte enkel e.d.) worden door ons met voorrang tussendoor behandeld. Bel wel even van tevoren, dan kunnen we het inplannen!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

U moet van te voren wel bellen dat u eraan komt, dan kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Buiten kantooruren belt u de huisartsenpost HDT-Oost, Haaksbergerstraat 55 te Enschede. De ingang bevindt zich rechts van de hoofdingang van het ziekenhuis MST locatie Haaksbergerstraat. U moet tevoren bellen, want u kunt niet zonder afspraak bij de huisartsenpost langskomen.
Tel nr. HDT-O : 088-5551188.

 

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00-17.00. Op dinsdagmiddag wordt u na 12 uur doorgeschakeld naar een waarnemende huisarts.

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 17:00
Dinsdag 08:00 17:00
Woensdag 08:00 17:00
Donderdag 08:00 17:00
Vrijdag 08:00 17:00

Let op:

De balie is op dinsdagen open van 8:00 tot 12:30 uur.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur


Er wordt dan op de praktijk door medewerkers gewoon doorgewerkt. U wordt verzocht geen van deze medewerkers aan te spreken, ook de spreekuur houdende huisarts niet! Behalve dan als u eerder een afspraak met één van de medewerkers heeft gemaakt. Stoort u als u blieft niet de werkzaamheden op dinsdagmiddag.

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur.                                                         

Om ervoor te zorgen dat u op de juiste manier geholpen wordt, zal de assistente altijd vragen naar de reden van de afspraak.  Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Uw geldige verzekeringsbewijs en uw legitimatiebewijs heeft u natuurlijk bij u.

Per consult, welk 10 minuten duurt, kunt u 1 medisch probleem bespreken, of twee kleinere medische problemen.

Indien u verhinderd bent, bel uw afspraak dan bijtijds af, dwz tenminste 24 uur van te voren. Een andere patient kan dan in uw plaats geholpen worden. Bij binnenkomst in de praktijk moet u zich even melden bij de assistente, zodat ze weet dat u er bent.

Regel,als u even wacht tot de dokter u komt halen, ook de toestemmingsverklaring (OPT-in) met de assistente.

Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

 

inloopspreekuur

Inloopspreekuur

U kunt iedere werkdag van 8.00 tot 9.00 uur  zonder afspraak terecht op het spreekuur. Dit spreekuur is uitsluitend bedoeld voor kleine korte klachten die in vijf minuten kunnen worden afgehandeld.                              
U meldt zich bij binnenkomst, met uw geldige verzekeringsbewijs, bij de assistente en wordt op volgorde van aankomst geholpen. Houdt u rekening met enige wachttijd.
Als er al teveel mensen op het inloopspreekuur zijn, (maximaal 12 personen) zal de assistente u een consult afspraak aanbieden.                                                              
Buiten dit inloopspreekuur kunt u een aparte afspraak maken voor een consult. Belt u de praktijk op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak. (zie: spreekuur op afspraak)

De assistente zal u om die reden in het vervolg bij aanmelding voor het inloopspreekuur vragen om kort te beschrijven, waar het om gaat. Houdt u zich dan ook bij die ene klacht. Voor andere of meerdere klachten kunt u beter een afspraak maken.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is een "u wordt terug gebeld door de dokter" spreekuur.

Voor eenvoudige vragen kunt u gebruik maken van dit telefonisch spreekuur. Dit heeft als voordeel dat u niet naar de praktijk hoeft te komen.
Het telefonisch spreekuur vindt iedere werkdag plaats. U vraagt dit bij de assistente aan tussen 8.00 en 12.00 uur. De huisarts belt u dan op een later tijdstip terug. Zorgt u wel dat u de assistente uw juiste telefoonnummer geeft waarop u te bereiken bent, en houdt u uw telefoon binnen handbereik. Te vaak moet de huisarts mensen 3-5x terugbellen voordat er contact is.

Het nummer voor het telefonisch spreekuur is: 053-4318733.
De assistente vraagt u natuurlijk waarover u de huisarts wilt spreken! In veel gevallen zal zij uw vraag ook kunnen beantwoorden. In elk geval kan ze de vraag toegeleiden naar die medewerker, die daar het meest afweet van uw vraag.

Uitslagen

Bel voor uitslagen tussen 8.00 en 12.00 uur met de assistente. Uiteraard worden uitslagen door haar uitsluitend in samenspraak met de huisarts afgegeven.

U kunt uw uitslagen ook opvragen via ons e-mailadres: info@huisarts-tuijnenburg.nl

 

 

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen,  kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Aanvragen voor huisbezoek, voor de zelfde dag, moeten voor 11.00 uur worden gedaan. Daarna kan de dokter niet meer garanderen die dag nog bij u langs te kunnen komen.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling natuurlijk beter.

Dagwaarneming

Bij afwezigheid van dr. Tuijnenburg overdag ( van 8.00 tot 17.00 uur) kunt u voor medische problemen, die niet kunnen wachten tot zij terug is, de dagwaarneming (VDHE) bellen op

telefoon nr. 0900-4313333. (0,15 eurocent/min).

U wordt dan geholpen door een doktersassistente. Zij zal u vragen wat de reden is van uw telefoontje. Vervolgens zal ze uw hulpvraag doorsturen naar een waarnemend huisarts, of een zelfstandig advies geven. Deze adviezen worden achteraf altijd goedgekeurd door een huisarts, en doorgegeven aan dr. Tuijnenburg.
Er kan alleen een afspraak worden gemaakt voor een consult bij een waarnemend huisarts op dezelfde dag dat u de dagwaarneming belt. U kunt ook uw herhaalrecepten bij de VDHE bestellen telefonisch.

Tussen vijf uur 's middags en acht uur 's ochtends belt u natuurlijk met de huisartsenpost Enschede.
Zie onder kopje "avond, nacht en weekenddienst"

Bij levensbedreigende klachten belt u 112

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via telefoonnummer 088-5551188
De huisartsenpost is uitsluitend bedoeld voor dringende medische zaken, welke niet tot het volgende gewone spreekuur van de eigen huisarts kunnen wachten.
U kunt niet langskomen op de HDT-O zonder afspraak: bel dus altijd voor een afspraak.
De huisartsenpost is gevestigd op de Beltstaat 60 te Enschede, ingang Spoedpost ziekenhuis MST te Enschede. Er zijn rolstoelen beschikbaar.
De dienstdoende doktersassistente zal u de reden van uw telefoontje vragen en uw hulpvraag van advies voorzien of een consultafspraak bij de dienstdoende arts regelen. Gegeven adviezen worden altijd door een arts gecontroleerd

Bij levensbedreigende klachten belt u 112

 

 

Reizigersvaccinatie

Indien u gebruik wilt maken van reizigersvaccinatie en advisering in onze praktijk, dan kan dat!

Gaat u naar :   www.reisprik.nl

Vul vervolgens uw postcode in en enter.

Daarna klikt u onze praktijk aan: Huisartsenpraktijk Tuijnenburg.

Vul het formulier in wat u dan voor u ziet en klik op "aanvraag verzenden".

Na het versturen van de aanvraag wordt binnen 1 werkdag contact met u opgenomen, en u krijgt een bevestiging van de aanvraag per mail.

Vaccinatie en advisering worden door de zorgverzekeraars vergoed in het aanvullend pakket. U kunt bij ons contant afrekenen of per pinautomaat en u krijgt dan een faktuur mee van ons die u bij de zorgverzekeraar kunt indienen. Via de onderstaand elink kunt u kijken of uw zorgverzekeraar deze service vergoed:

http://www.vergoedingscalculatorhuisarts.nl/

 

selekteer deze link en kopieer deze naar de zoekbalk

op deze site zoekt u uw verzekeraar op (scrollen) en vult daarna uw polisnummer in.

 

 

Als u zelf niet over een computer of iphone/smartphone/ipad met internetfunctie beschikt, overleg dan met familie, vrienden of bekenden. Lukt dit niet, belt u dan de praktijk!

NHG praktijkaccreditatie

Naamloos.png1NHG-Praktijkaccreditering

In 2013 is aan de praktijk van dokter Tuijnenburg het keurmerk: “NHG geaccrediteerde huisartspraktijk” verleend.

Dit is een kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken, die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en aan een kwalitatief goede praktijkvoering.

Voortdurende kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking vormen een proces waarin de praktijk streeft naar behoud van dit, met veel inzet, verkregen keurmerk.

Aan onze patiënten wordt jaarlijks (steekproefsgewijs) gevraagd een patiënten- enquête in te vullen en suggesties te doen ter verbetering van de door ons geleverde zorg. Terechte feedback van patienten heeft geleidt tot verbeterpunten. Denk hierbij aan meer licht in de wachtkamer, meer wachtruimte (inmiddels 30 zitplaatsen!), een speelhoekje voor kinderen, een actueel en gevarieerd aanbod van tijdschriften.

Jaarlijks wordt wordt tijdens een zogenaamde 'audit' gekeken of aan de voorwaarden van de accreditering wordt voldaan. Er werd in november 2014, november 2015, januari 2017  en december 2017 volledig voldaan aan alle criteria van de audit. Bij de laatste audit kregen we zelfs 4 waarderende opmerkingen over de JGGZ, de ouderenzorg, de intrinsieke motivatie van het team en het feit dat alle zorgindicatoren van "In een" nu al volledig ingevuld zijn in onze praktijk. Hier zijn we als team trots op.

Privacyreglement

Privacyreglement van huisartsenpraktijk Tuijnenburg.

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Tuijnenburg is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Tuijnenburg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Tuijnenburg. Voor veilige communicatie hierover gebruikt u het contactformulier van www.tuijnenburg.praktijkinfo.nl

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Tuijnenburg is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens uitsluitend toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van  Huisartsenpraktijk Frederikastraat hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Tuijnenburg wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt LSP relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts, of indien u uw nieuwe huisarts heeft gemachtigd dit dossier op te vragen.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw oude huisarts via Zorgmail File Transfer op een beveiligde manier digitaal naar uw nieuwe huisarts gestuurd. Mocht dat niet kunnen dan wordt uw dossier persoonlijk of per aangetekende post overgedragen door de oude huisarts.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

30 april 2018

vriendelijke groet

dr. A.Q. Tuijnenburg, huisarts.