Andere spreekuren

 

STOPPEN MET ROKEN: WE HELPEN U DAAR GRAAG MEE!

 

Maak een afspraak bij de assistente. Zij doet een intake gesprek. Vervolgens overlegt ze met de huisarts of medicatie nuttig of nodig is. En plant een afspraak in bij Saskia Schipper van Tactus. Zij werkt elke donderdag in de praktijk.

 Op deze manier krijgt uw stoppoging meer kans van slagen.

 Ook als u alleen informatie wilt over dit trajekt kunt u bellen.

Andere spreekuren:

 

  • Wrattenspreekuur
  • Diabetesspreekuur
  • Astma en COPD spreekuur
  • Hypertensiespreekuur/CVRM
  • Ouderenspreekuur
  • SOA spreekuur
  • spreekuur voor uitstrijkjes
  • reizigersspreekuur.
  • osteoporosespreekuur


Spreekuur  praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg:

de heer Tacken, iedere woensdagochtend van 8:00 tot 12:00 uu en donderdagmiddag van 13:00 tot 17:00 uur.

Mevrouw K. Tankink op woensdagmiddag van 13:00 tot 17:30 uur.

Dhr Erik Huusken op vrijdagochtend van 8:30 tot 12:30 uur.

Spreekuur Allochtone zorgconsulent (Turkse taal), Devio : Mevrouw S. Kaplan,vrijdagmiddag :psycholoog turkse taal

u kunt hiervoor een afspraak maken bij de doktersassistente tussen 8-12.30 uur.

spreekuur mediant:

op dinsdag PACT,  en woensdag van 8.30 tot 17.00 uur

op woensdag spreekuur mediant ouderenzorg

op woensdagochtend 2x per maand consultatief psychiater dhr R. de Veen

spreekuur TACTUS verslavingszorg

Dhr Erik Huusken vrijdagochtend

Elke vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur uur.

Het gaat hierbij om mensen met een verslaving, of hun familie/vrienden/partner die een probleem hebben met de verslaving. Het kan gaan om alkohol, soft of harddrugs, roken, internetverslaving, eetverslaving of verslaving aan medicatie.

U kunt hiervoor een afspraak maken via de praktijkassistente. Gesprek duurt een uur. Huisbezoek is mogelijk als u echt niet naar de praktijk kunt komen. Dit spreekuur is toegankelijk ook voor patienten buiten de praktijk

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan dit spreekuur!