Dagwaarneming

Bij afwezigheid van dr. Tuijnenburg overdag ( van 8.00 tot 17.00 uur) kunt u voor medische problemen, die niet kunnen wachten tot zij terug is, de dagwaarneming (VDHE) bellen op

telefoon nr. 0900-4313333. (0,15 eurocent/min).

U wordt dan geholpen door een doktersassistente. Zij zal u vragen wat de reden is van uw telefoontje. Vervolgens zal ze uw hulpvraag doorsturen naar een waarnemend huisarts, of een zelfstandig advies geven. Deze adviezen worden achteraf altijd goedgekeurd door een huisarts, en doorgegeven aan dr. Tuijnenburg.
Er kan alleen een afspraak worden gemaakt voor een consult bij een waarnemend huisarts op dezelfde dag dat u de dagwaarneming belt. U kunt ook uw herhaalrecepten bij de VDHE bestellen telefonisch.

Tussen vijf uur 's middags en acht uur 's ochtends belt u natuurlijk met de huisartsenpost Enschede.
Zie onder kopje "avond, nacht en weekenddienst"

Bij levensbedreigende klachten belt u 112