Diabetesspreekuur

De huisartsen in Twente hebben een vereniging opgericht (Thoon) om een aantal medische zaken met medewerking van de zorgverzekeraars beter te structureren. Hieruit is voortgevloeid dat de diabetescontrole als volgt verloopt.

De diabetescontrole is nu als volgt geregeld:

1 keer per jaar controle door de diabetesverpleegkundige, Mevrouw E. Renard.

2 keer per jaar controle door de praktijkondersteunster, Mevrouw. A. Horsting-van Doorn

1 keer per jaar controle door de huisarts, Dr A.Q. Tuijnenburg, Dr. M. Koekoek of Dr. van der Bij-Beltman.

De controles zijn erg belangrijk. Zowel om de instelling op dieet, tabletten of insuline goed te bewaken als om tijdig eventuele complicaties die bij de ziekte kunnen voorkomen te ontdekken en dus tijdig te kunnen behandelen. Komt u daarom zo trouw mogelijk op de controle afspraken! Neem bij de controle altijd uw diabetesdagboekje mee!

Het is belangrijk dat enige dagen voor de controle op het spreekuur er bij u bloed geprikt wordt, nuchter, op het priklab bij u in de buurt. De uitslag hoort u dan, als u op het controle spreekuur komt. Dit gebeurt 4x per jaar. Een keer per jaar prikken we ook andere waardes mee dan alleen de glucose nuchter en Hba1c, nl het lipidenspectrum ("cholesterol") en nierfunktie.

In ieder geval hoort uw netvlies eens in de twee jaar gecontroleerd te worden door de SHO. Indien u al een oogafwijking heeft, dan gebeurd dit via de oogarts.

Bij diabetes is het belangrijk dat u goed in beweging blijft door wandelen, fietsen, zwemmen, fitness.......of wat u maar leuk vindt aan sporten. Als u wilt, vergoed de zorgverzekeraar soms ook een bewegingsprogramma voor diabeten onder begeleiding van de fysiotherapeut. Vraag ons hiernaar, we kunnen u hiernaar verwijzen!

Gezonde voeding en een goed gewicht (BMI van 19-25) zijn belangrijk bij Diabetes. De dietiste kan u hierbij helpen.

Bij voetklachten is het belangrijk dat u naar een pedicure gaat met aantekening diabetische voet. U kunt ook door ons verwezen worden naar de podotherapeut. Vermeld voetklachten ALTIJD als u voor controle komt bij een van ons.

Bereikbaarheid praktijkondersteuner Mw Andrieke Horsting-van Doorn: u kunt een e mail sturen naar: info@huisarts-tuijnenburg.nl   Vermeld bij "onderwerp" dan, dat de mail voor Andrieke is. Uiteraard hier geen spoedeisende dingen in vermelden, in dat geval kunt u beter ons bellen op het praktijknummer 053-4318733. U wordt dan doorverbonden.