werken in Nederland wonen in Duitsland

Veel mensen, met een Nederlandse nationaliteit, wonen in Duitsland en werken in Nederland. Er wordt ook in Nederland premie betaald voor ziektekosten. Meestal is men ook ingeschreven bij een zorgverzekeraar in Nederland. Dit stuk gaat over wat u kunt verwachten van de Nederlandse huisartsenhulp.

Inschrijving bij uw huisarts in Nederland:

In het zorg en financieringssysteem voor huisartsen, welk op 1 januari 2006 is ingegaan wordt de huisarts op twee manieren betaald:

1. Een vast jaartarief voor iedere op naam ingeschreven patient.

2. Een tarief voor verrichtingen als consulten, recepten, herhaalrecepten, kleine ingrepen, plaatsen van spiraaltjes, en zo voorts.

3. Een totaal tarief voor het behandelen en controleren van patienten met Diabetes II (suikerziekte of ook wel ouderdomssuiker genoemd) en COPD ( chronische longproblemen)

Over deze tarieven moet uw huisarts ieder jaar onderhandelen met de zorgverzekeraars.

Voor patienten, die over de grens in Duitsland wonen en in Nederland werken en zorgpremie betalen, krijgt uw huisarts geen inschrijftarief. Volgens de zorgverzekeraar bent u dus niet op naam in geschreven in de huisartsenpraktijk. Dit en nog wat andere zaken geeft problemen voor u en uw huisarts.

Problemen, uw en onze zorg:

Omdat u in Nederland werkt en in Duitsland woont, heeft u in principe recht op medische zorg in zowel Nederland als Duitsland. Er zijn wel een aantal spelregels.

In de praktijk is het voor mij als Nederlandse huisarts niet mogelijk om zorg te verlenen als u in uw woonplaats in Duitsland verblijft. Dit heeft verschillende redenen:

1. De financiering,

2. Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt werken over de grens onvoldoende,

3. De reistijd is veel te lang om eventuele visites te kunnen rijden,

4. Als Nederlandse arts mag ik niet zonder meer in Duitsland medische zorg verlenen.

5. Mede op advies van de inspectie van de volksgezondheid, kan ik u tijdens de avond, nacht en weekenduren in Duitsland geen medische zorg  verlenen.

Als gevolg van deze situatie en op advies van de landelijke huisarsten vereniging (LHV) en de Huisartsenkringen in Oost-Nederland, zal ik tot mijn spijt uw inschrijving in mijn praktijk vanaf de datum, dat u (en uw gezinsleden) in Duitsland woont, moeten beeindigen.

Tijdens de openingsuren van mijn praktijk kunt u natuurlijk wel bij mij tercht voor advies en medische hulp. Lees daarvoor verder onder het kopje: onze zorg aan u.

 

Wat kunt u doen?

1. U dient zich in te schrijven bij een Duitse huisarts van uw keuze in uw Duitse woonplaats. U moet u (en uw gezinsleden) tegelijkertijd inschrijven bij een Duitse Krankenkasse. Bij de Krankenkasse levert u een E-106 formulier in. Dit E-106 formulier wordt afgegeven door uw Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan ten allen tijde recht op medische zorg in Duitsland. En die is bijzonder goed van kwaliteit! De kosten voor de Duitse medische hulp worden dan betaald door uw Nederlandse zorgverzekeraar.

2. Tijdens mijn openingsuren kunt u bij mij terecht. U hoeft daarvoor niet in mijn praktijk ingeschreven te staan. Lees daarvoor verder onder het kopje: onze zorg aan u.

3. Als u zich in mijn Nederlandse werkgebied bevindt, en er is sprake van levensbedreigende spoedeisende hulp, dan wordt u uiteraard door mij of door mijn collega's van de huisartsenpost Enschede (HDT-Oost) van medische zorg voorzien. U moet wel contant afrekenen. De rekening wordt volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Onze zorg aan u:

Als u dit wenst kunt tijdens mijn openingsuren altijd gebruik maken van mijn medische zorgverlening. Ook kunt u met al uw medische gegevens in mijn huisartsen informatiesysteem blijven staan.

Voor mijn diensten aan u wordt u het zogenaamde "passantentarief" berekend. U krijgt een rekening mee en deze wordt volledig door uw Nederlandse zorgverzekeraar vergoed.

Ook kan het zijn, dat u telefonisch advies vraagt of via mail, fax of telefoon een recept aanvraagt. U krijgt dan een rekening thuis met het verzoek deze binnen 14 dagen te voldoen. Blijft betaling uit, dan moet ik helaas stoppen met deze service, tot de openstaande rekening(en) is (zijn) voldaan.

 

Ik vertrouw erop u zo voldoende ingelicht te hebben,

Dokter A.Q. Tuijnenburg.