Spreekuur COPD

De praktijk kent al jaren een spreekuur voor COPD patienten. Dit spreekuur wordt verzorgd door de praktijkverpleegkundige Mw. A. Horsting-Van Doorn.  Het is de bedoeling dat iedere COPD patient, die niet onder vaste controle bij de longarts staat, minstens 1x per jaar door haar wordt gecontroleerd. Dit gebeurd uiteraard in samenspraak met de dokter.

Onze praktijk participeert sinds 2008 met THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Twente Oost) voor wat betreft diabeteszorg. Sinds oktober 2009 ook met COPD zorg. Hier kwam in 2016 VRM zorg bij. Wat betekent dit voor u?

U heeft de mogelijkheid een keer per jaar op de praktijk gecontroleerd te worden voor uw COPD. Dit betekent dat u een longfunktie kunt blazen, al dan niet met x thorax op indicatie. Ook wordt er een vragenlijst afgenomen, waardoor duidelijk wordt hoeveel last u eigenlijk heeft van uw COPD. Desgewenst willen we u op alle mogelijke manieren steunen bij uw rookgedrag. Uw gewicht en bloeddruk worden bepaald. Er wordt gekeken of uw inhalatoren nog wel juist gebruikt worden, en up to dat behandeling zijn. Er bestaat samenwerking met longfysiotherapeuten, apotheker en  dietistes. Huisarts en praktijkverpleegkundige Om deze COPD zorg te kunnen leveren, worden zowel huisarts als praktijkondersteuner jaarlijks geschoold via THOON, de zorggroep. Het up to date houden van de CASPIR cursussen en het certificaat is voorwaarde om aan deze ketenzorg COPD te mogen meedoen. Zowel huisarts als praktijkverpleegkundige registeren al uw gegevens in het KOS, ketenzorg ondersteunend systeem. Thoon kan deze gegevens geanonimiseerd bundelen, en als feedback aan uw huisarts teruggeven. Zo kunnen we uw zorg aan u weer verbeteren. Nogmaals, deze bundeling van gegevens zijn niet op uw persoon te herleiden, de privacy is absoluut gewaarborgd. Op grotere schaal worden alle gegevens van de deelnemende huisartsen gebundeld, en besproken door THOON met de zorgverzekeraars. Deze kopen deze zorg immers bij ons in, en willen zeker weten, dat we kwalitatief hoogstaande zorg blijven leveren.

Bent u COPD patient, en langer dan een jaar niet op het controle spreekuur geweest? Belt u ons dan voor een afspraak.