praktijk nieuws

De griepspuiten

De griepspuiten worden dit jaar op donderdag 18 oktober 2018 van 15-18 uur op de praktijk gegeven. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, krijgen na 1 september een uitnodiging per post. Mocht u toch de griepspuit willen hebben, maar u hoort niet tot een risicogroep, overlegt u met de assistente hierover.

Inenten kinderen meningococcen type W.

Als service aan onze patienten hebben we besloten ouders die hun kinderen buiten de al geplande vaccinatieprogramma's van de GGD willen laten inenten, hierin tegemoet te komen.
Wilt u via onze huisartsenpraktijk uw kind laten inenten tegen Meningococcen W (Nimenrix), belt u dan met de assistente en maak een afspraak hiervoor. Zij kan u uitleggen hoe dit in zijn werk gaat en welke kosten hieraan verbonden zijn.

 

Diagnose slaapapneu sneller en goedkoper nu via onze praktijk.

zestig Twentse huisartsen, waaronder praktijk Tuijnenburg, werken met een nieuwe onderzoeksmethode naar slaapapneu. De methode heet OSAsense, en is ontwikkeld door DiagnOSAS. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een slaaponderzoek, beiden kunnen thuis worden uitgevoerd. Heeft u last van snurken, en ademhalingsstops s nachts, en wordt u altijd moe wakker soms met hoofdpijn? Vraag dan naar dit onderzoek.

 

Werktijden van de huisartsen.

Dr A.Q.Tuijnenburg werkt maandag van 8-17 uur, en dinsdag van 8-14 uur, woensdag en donderdag de gehele dag.

Dr. M. Koekkoek werkt weer op dinsdag en vrijdag, de gehele dag.

Dr. Hilderink werkt  woensdag de gehele dag.

Bij vacantie van een van de huisartsen, proberen wij dit zoveel mogelijk zo op te vangen, dat u gewoon terecht kunt op de praktijk.

NHG-Praktijkaccreditering

In 2013 is aan praktijk Tuijnenburg het keurmerk: “NHG geaccrediteerde huisartspraktijk” verleend. In November 2014, november 2015, jan 2017 en dec 2017 is de jaarlijkse audit geweest waarbij gekeken wordt of aan de voorwaarden van het certificaat wordt voldaan. De praktijk voldeed allevier de keren ruimschoots aan de gestelde eisen, zonder veel op of aanmerkingen.

De NHG-praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken, die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en aan een kwalitatief goede praktijkvoering.

Voortdurende kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking vormen een proces waarin de praktijk streeft naar behoud van dit, met veel inzet en werkuren, verkregen keurmerk.

Aan onze patiënten wordt een keer in de drie jaar gevraagd een patiënten- enquête in te vullen en suggesties te doen ter verbetering van de door ons geleverde zorg. Uit de laatste enquete bleek een grote tevredenheid met de huisartsen. Punt van kritiek was de wachttijd voor een consult. Ook de lichtsterkte in de wachtkamer was voor verbetering vatbaar. De wachtkamer werd als klein ervaren. We proberen al deze punten te verbeteren. Overigens is de wachtkamer erg groot: er zijn twee tafels met in totaal 24 zitplaatsen! Gaat u rustig daar zitten, als u meer ruimte om u heen wilt. U wordt niet vergeten, de huisartsen werken strikt op volgorde (alleen een spoedgeval mag tussendoor komen uiteraard).

CRP meter in de praktijk zinvol gebleken.

Sinds juni 2015 beschikt de praktijk over een CRP meter (point of care, MST). Bij luchtweg of darminfekties is het zinvol een CRP te prikken, om te bezien of het gaat om een virale of bacteriele infektie.Dit is van belang om te bepalen of antibiotica wel of niet zinvol zijn. De CRP bepaling gebeurd in bloed, met een vingerprikje afgenomen door de assistente.

PACT Mediant, psychodiagnostisch onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Mevrouw H. Schepers van PACT van GGZ instelling Mediant is  op dinsdagen op de praktijk werkzaam.Aanmelding voor onderzoek bij PACT in samenspraak met huisartsen of POH-GGZ.  De wachttijd is kort.

Ouderenzorg

Omdat de praktijk gevestigd is in een verpleeg/verzorgingshuis van LIVIO, is er veel voordeel te halen in het belang van de patient, in samenwerking tussen huisarts en LIVIO. Sinds enige tijd gaan huisarts, of praktijkondersteuner en specialist ouderengeneeskunde, Mevrouw R. Schreuder soms gezamenlijk op bezoek bij ouderen, waar sprake is van een complexe problematiek. De winst hiervan voor de patient is vaak groot, er komt op deze wijze veel sneller en grondiger een goed zorgplan tot stand.

Stoppen met roken: STOPTOBER: heeft u ook goede voornemens ?

STOPPEN MET ROKEN: WE HELPEN U DAAR GRAAG MEE!

Maak een afspraak bij de assistente. Zij doet een intake gesprek. Vervolgens overlegt ze met de huisarts of medicatie nuttig of nodig is. En plant een afspraak in bij Saskia Schipper van Tactus. Zij werkt elke donderdag in de praktijk. Ons stoppen met rokenspreekuur is een samenwerking tussen de volgende personen in de praktijk:

Dr. A.Q. Tuijnenburg: gesprek en advies over medicatie

Mevrouw A. Horsting-Van Doorn: gesprek en longfunktie onderzoek om te bezien of het roken COPD veroorzaak heeft of niet

Saskia Schipper ( Tactus: en POHGGZ-Twente) enige ondersteunende gesprekken van een uur met uitleg over hoe verslavingen werken in het brein, en waarom het zo moeilijk is om te stoppen. Tevens kan zij 5 gestructureerde gesprekken volgens model: roken de baas met u voeren. Dit gaat wel uw eigen risico kosten van 350euro. Echter als u elk jaar toch al over uw eigen risico heenzit door specialistenbezoek of medicijngebruik, dan merkt u er natuurlijk niets van.

De assistente: gesprek, uitleg over alle middelen of hulpverleners die er zijn om te helpen met stoppen met roken. Van medicatie, tot hypnotherapie of acupunctuur. Zij kan met u enige vinger aan de pols contacten afspreken, consulten of telefoontjes.

Op deze manier krijgt uw stoppoging meer kans van slagen.

Ook als u alleen informatie wilt over dit trajekt kunt u bellen met de praktijk: 4318733. Of een mail sturen naar:

info@huisarts-tuijnenburg.nl