co-assistent en stagaires

Ongeveer een keer per jaar zult u in de praktijk een co-assistent (student geneeskunde in opleiding tot arts) aantreffen.Dit jaar vier weken in mei 2018.  (Stefan) Als u er bezwaar tegen heeft, dat hij/zij bij het consult met u zit, dan kunt u dat aangeven bij de assistente of de huisarts. We houden daar dan zeker rekening mee. We zijn overigens blij, als praktijk met enige regelmaat een stageplek te kunnen bieden aan co-assistenten. Dat is hard nodig, want er is een tekort aan goede opleidingsplekken voor aankomende artsen.

De praktijk is van oktober 2016 t/m oktober 2018 opleidingsplek voor een verpleegkundig specialist ouderenzorg, Marieke Pegge. Zij werkt op maandagochtend en woensdag  dit is een samenwerkingsverband met Livio

Vanaf 2011 zijn we begonnen met stagaires die in opleiding zijn voor doktersassistente of POH-s/POH-GGZ. Het kan zijn dat u een stagaire aan de telefoon krijgt. Ze werken onder supervisie van Marlot Horst, Maike Diepenbroek, Bianca Groeneveld en Dr. Tuijnenburg. Nu we meer ruimte hebben in de nieuwe praktijk, kunnen we eindelijk met enige regelmaat een stageplek bieden aan aankomende doktersassistenten en POH. Dat is hard nodig, want er is een groot tekort aan goede stageplekken. En wat moet een huisarts zonder doktersassistente of POH-s/POH-GGZ?