NHG praktijkaccreditatie

Naamloos.png1NHG-Praktijkaccreditering

In 2013 is aan de praktijk van dokter Tuijnenburg het keurmerk: “NHG geaccrediteerde huisartspraktijk” verleend.

Dit is een kwaliteitskeurmerk, dat gegeven wordt aan praktijken, die aantoonbaar werken aan het verlenen van de best mogelijke zorg en aan een kwalitatief goede praktijkvoering.

Voortdurende kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbewaking vormen een proces waarin de praktijk streeft naar behoud van dit, met veel inzet, verkregen keurmerk.

Aan onze patiënten wordt jaarlijks (steekproefsgewijs) gevraagd een patiënten- enquête in te vullen en suggesties te doen ter verbetering van de door ons geleverde zorg. Terechte feedback van patienten heeft geleidt tot verbeterpunten. Denk hierbij aan meer licht in de wachtkamer, meer wachtruimte (inmiddels 30 zitplaatsen!), een speelhoekje voor kinderen, een actueel en gevarieerd aanbod van tijdschriften.

Jaarlijks wordt wordt tijdens een zogenaamde 'audit' gekeken of aan de voorwaarden van de accreditering wordt voldaan. Er werd in november 2014, november 2015, januari 2017  en december 2017 volledig voldaan aan alle criteria van de audit. Bij de laatste audit kregen we zelfs 4 waarderende opmerkingen over de JGGZ, de ouderenzorg, de intrinsieke motivatie van het team en het feit dat alle zorgindicatoren van "In een" nu al volledig ingevuld zijn in onze praktijk. Hier zijn we als team trots op.